Den tyska regeringen tror fortfarande att den tyska ekonomin kommer växa något det innevarande året, trots kontraktionen i det andra kvartalet.