En kraftig brand i Hässleholm orsakar stopp i tågtrafiken i drygt en vecka. Först tidigast nästa fredag kan trafiken återupptas.