Vindkraftbolaget Arise redovisar en nettoomsättning för det tredje kvartalet på 58 miljoner kronor (150).