IT-bolaget Infracom har ingått avtal om förvärv av partnern Comcenter i Jönköping, verksamt inom kommunikationslösningar för SME-segmentet, för en maximal köpeskilling på 55 miljoner kronor.