Styrelsen i LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den nyemission som…