Borde kosta betydligt mer att äga hus i storstadsområden.