Den höga inflationen krossade prognoserna och väcker återigen frågan: passar matjättarna på att höja sina priser?