Inflationsförväntningarna, KPI, sjönk till 1,6 procent på ett års sikt i oktober från 1,7 procent i september.