Inflationsförväntningarna föll något i majmätningen enligt Kantar Prospera. penningmarknadens aktörer väntar sig nu varken att KPI eller KPIF ligger på målet om 2 procent inom fem år.