Inflationsförväntningarna på längre sikt föll något i juni enligt Kantar Prospera. På två års sikt väntas inflationen ligga på 1,9 procent och på fem års sikt på 2 procent.