NEW YORK. Tisdagens inflationsstatistik i USA kom in något över förväntan, men väntas inte påverka Federal Reserves tankegångar inför höstens räntesättande möten.