Inflationen mätt i KPIF landade på 1,7 procent i juni. Det var i linje med marknadens förväntningar och över Riksbankens prognos på 1,6 procent.