Inflationen mätt som KPIF stod stilla på 2,2 procent i årstakt i augusti. Även exkusive energi var inflationen svagare än väntat.