Inflationen ökade mer än väntat i september. KPIF landade på 2,4 procent vilket var något över konsensusprognosen om 2,3 procent enligt SME Direkt. KPIF exklusive energi kom dock in på väntade 1,6 procent.