Inflationstakten mätt som KPIF uppgick till 1 procent i februari vilket var i linje med analytikernas prognos enligt Infront Datas…