Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i NRG Automation Limited i Storbritannien, med en årsomsättning om cirka 5,0 miljoner pund. Avtalet tecknades efter marknadens stängning i fredags.