Teknikhandelsbolaget Indutrade inrättar fem nya affärsområden vid årsskiftet, ”för att stärka plattformen för nästa tillväxtfas”. Omorganisationen innebär att koncernens hittillsvarande åtta affärsområden skrotas, och att koncernledningen bantas från 14 till nio personer.