Industrivärdens substansvärde var 207 kronor den 30 november 2018.