Boden går back en halv miljard • ”Regeringen måste bry sig.”