Kinas industriproduktion ökade 5,3 procent under januari till februari, jämfört med motsvarande period föregående år.