Orderingången ökade för den svenska industrin i december jämfört med november. Men på årsbasis sjönk efterfrågan, både på hemmaplan och på exportmarknaden.