Nära vän till Indiens premiärminister fick skattelättnader för företag i Frankrike.