Forskningsbolaget Index Pharmaceuticals redovisar ett rörelseresultat på -4,5 miljoner kronor (-28,2) för det tredje kvartalet 2022.