Teknikbolaget Imsys rörelsekapital är förbrukat och därmed otillräckligt för att genomföra bolagets operativa plan.