Efter en stark återhämtning i spåren på pandemin väntas den svenska ekonomin uppleva en ”mild recession” 2023, vilket speglar en dämpning i privatkonsumtionen när hushållen fortsätter att kämpa med en högre inflation och högre räntekostnader. Det skriver IMF i ett pressmeddelande efter en artikel IV-konsultation i Sverige.