Image Systems, som utvecklar produktionssystem för media, redovisar ett resultat efter skatt på -2,8 miljoner kronor för det fjärde…