Image Systems redovisar ett ebitda för det fjärde kvartalet 2023 på 3,5 miljoner kronor (9,3).