Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt SBB för upptagande till handel på huvudlistan.