Ilija Batljan minskade sitt innehav i Castellum med 1 miljon aktier under maj, visar statistik från Holdings.