Ikea är i slutförhandling med batteritillverkaren Northvolt om att bli en del av den senaste kapitalanskaffningsrundan.