Internationella energimyndigheten, IEA, beräknar att världens oljeefterfrågan ska uppgå till 100,44 miljoner fat per dag under 2019, ned från 100,66 i föregående månads bedömning.