Förr var synen på kreditbetalningar, lån och skulder en annan. Det menar antropologen Katarina Graffman. Samtidigt lever vi i ett konsumtionssamhälle baserat på reklam som säger att vi hela tiden kan bli lite bättre och lite snyggare. Därför ökar ungas skulder.