Sveriges ekonomiskt största skogsägarförening, Södra, redovisar ett rörelseresultat på drygt 2,5 miljarder kronor för helåret 2019.