Tredje kvartalet 2019 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 90,5 MSEK och rörelseresultatet ökade med 41…