Näringsdepartementet uppmanade myndigheten SGU att varken publicera eller kommunicera en färsk rapport om cementkrisen.