Programvarubolaget IAR Systems hade en nettoomsättning om 103 miljoner kronor (87,6) under det fjärde kvartalet 2018. Försäljningstillväxten i lokal valuta uppgick till 13 procent.