Avfallsåtervinning, cirkulära kretslopp och inkludering på arbetsmarknaden stod i fokus vid finalen av The Next Awards, SEB:s pris för att hylla hållbart entreprenörskap.