Göteborg, den 15 april, 2019 Idag publicerade I.A. Hedin Bil sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen innehåller en översikt av bolaget, finansiella rapporter och förvaltningsberättelsen. I.A. Hedin Bil släpper samtidigt sin hållbarhetsrapport för 2018 på svenska. Anders Hedin, ägare och koncernchef, säger: ”2018 var ytterligare ett händelserikt år för oss som koncern.