För att minska växthusgasutsläppen och nå klimatmålen krävs en intensifierad utveckling av klimateffektiva förbrännings- och hybridmotorer. – Vi har nu en tydlig plan för att i en nära framtid kunna bygga helt koldioxidneutrala hybridmotorer, så låt oss inte stirra oss blinda på eldrivna fordon som enda alternativ för att minska utsläppen från transportsektorn, säger Michael Fleiss,...