Svenska bostadsutvecklare har lånat drygt 7 miljarder kronor på obligationsmarknaden, och nu börjar det bli dags att betala tillbaka. I flera fall bedöms bolagen få svårt att hitta ny finansiering till rimliga villkor, vilket kan bli en katalysator för strukturaffärer i sektorn.