Förutom högre lånekostnader är det dyrare el, fjärrvärme och bostadsrättsföreningars kostnadsökningar som pressar bostadsmarknaden. I vårens granskning av bostadsmarknaden bedömde Finansinspektionen att låntagarnas motståndskraft var god. Men då fanns inte höga elpriser och skenande inflation med i kalkylen.