Euroområdets inflationstakt väntas vara 3,1 procent om ett år, och 2,5 procent om tre år.