EU-kommissionens snabbestimat för konfidensindikatorn för hushåll i euroområdet sjönk till -28,8 i september jämfört med -25,0 föregående månad (-24,9). Det var den lägsta nivå som noterats.