Kraven att både regeringen och elnätsbolagen åtgärdar problemen som bromsar hushållens rekordstora intresse för solceller växer. Samtidigt tyder en ny undersökning på att många hushåll inte känner till att de har rätt till stora skatteavdrag för att satsa på solceller eller batterier.