Hur man bor påverkar inställningen till hemarbete. DN frågade några om hur deras arbetsmiljö förändrats under pandemin.