Hur du placerar streckkoden påverkar kassörernas arbetsbelastning. Det visar en mindre studie från Arbets- och miljömedicin Syd.