Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 45 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (40). Resultatet per aktie uppgick till 0,85 kronor (0,76). Rörelseresultatet blev 81 miljoner kronor (66) och rörelsemarginalen var 4,9 procent (4,0).