Den finländska förpackningstillverkaren Huhtamäki redovisar ett rörelseresultat på 72,3 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019.