Hudya, som utvecklar, marknadsför och tillhandahåller internettjänster för interaktiv förmedling av köp och tjänster,