SaaS-bolaget (software as a service) Hubbster redovisar ett resultat före skatt på -4,1 miljoner kronor för årets tredje kvartal (-2,9).